Als je nergens voor val je voor alles

Home » News » #lockdownverlengd: Veel kritiek op beperkt steunpakket

#lockdownverlengd: Veel kritiek op beperkt steunpakket

Met het verlengen van de lockdown vorige week is er ook meer kritiek gekomen op de hiaten in het steunpakket van de overheid. Daardoor kunnen veel kappers geen of onvoldoende aanspraak maken op steunmaatregelen, zoals de NOW en TVL. 

Bij ondernemers is vooral de opzet van de NOW een groot probleem. Jeannette Koops, mede-eigenaar van Silhouet, trainer en Coiffure-blogger: “Doordat je de steun per kwartaal en niet per maand kunt aanvragen, val je als ondernemer vaak net buiten de boot.” Het probleem doet zich vooral voor in het laatste kwartaal van 2020. “Omdat ze niet per maand kijken, maar naar het hele laatste kwartaal, kun je het omzetverlies niet aantonen.“ 

Een ander probleem zijn de loonkosten, die slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden. Jeannette: “De steun is in de praktijk veel lager dan werd voorgespiegeld. Met name grotere salons met veel medewerkers hebben steeds meer moeite om de doorlopende salarissen te betalen. Eigenlijk nemen wij de rol van het UWV over: we moeten de medewerkers 100 procent doorbetalen, terwijl het UWV dat zelf niet eens doet.” 

Het is een probleem dat bij veel ondernemers speelt die getroffen zijn door de lockdown. Jeannette: “Het verschil met retailzaken is alleen wel dat kappers hun diensten niet online kunnen aanbieden. En verder is ook het verkopen van producten door het kabinet aan banden gelegd, doordat kappers geen afhaalpunt meer mogen zijn. Salons hebben daardoor nauwelijks enige vorm van inkomsten.” 

Ook Nico Niessink, eigenaar van Ministry of Beauty, is zeer kritisch over het steunpakket van de overheid. “De branche heeft de eerste lockdown overleefd, maar de reserves zijn bij het overgrote deel van de salons op. Onze branche bestaat hoofdzakelijk uit eenmanszaken en VOF’s en de geboden hulp is voornamelijk gericht op het dekken van bijvoorbeeld de personeelskosten. En dat in Nederland ook nog eens over het gemiddelde van 3 maanden. In Duitsland en België neemt de staat de betalingen van de medewerkers over, en die voelen dan ook iets van de pijn omdat er gemiddeld 75% wordt uitgekeerd.”

Nico vindt dat de kosten van de coronapandemie teveel worden afgewenteld op de kleine ondernemer. “De aangeboden hulp deugt niet en de rekening van deze crisis wordt grotendeels neergelegd bij kleine zelfstandigen.” Hij hoopt dat er meer aandacht voor het probleem komt en dat brancheorganisaties in de haar- en beauty industrie de problemen aan gaan kaarten bij de politiek.

De ANKO is een online en social media campagne begonnen om meer aandacht voor de problemen met de huidige regelingen te vragen. Belangrijkste kritiekpunten: 

  • NOW 3.0: maak de regeling toegankelijk, flexibel en ruimhartig
  • Aanpassing TVL: maak de regeling laagdrempelig en geef een hogere compensatie
  • Lever maatwerk: maak een noodfonds voor de getroffen kappersbranche

De brancheorganisatie heeft vorige week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin 19 verbeterpunten van de huidige steunmaatregelen.